Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 51_Zawarcie umowy na budowę Hali Sportowej AGH w Krakowie

10 listopad 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 10 listopada 2020 r. zawarła z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn.: "Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20."


• Wartość umowy: 61,87 mln zł brutto.

• Termin realizacji: do 21 m-cy od daty przekazania placu budowy.

• Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

• Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy.

• Zabezpieczenie należytego wykonania: 4% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej.