Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 50_Umowa AMK Kraków S.A., podmiotu zależnego Mostostal Warszawa S.A., z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

09 listopad 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2020 r. AMK Kraków S.A. („Wykonawca”) – podmiot zależny Spółki (100% udziału w kapitale zakładowym Wykonawcy) podpisał umowę z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w sprawie realizacji zadania „Przebudowa układu odciągowego i wentylacji namiarowni pieca szybowego z wentylacji mokrej na suchą z zastosowaniem filtra pulsacyjnego”.


• Wartość netto umowy: 10,40 mln zł.

• Termin realizacji przedmiotu Umowy: 27.08.2021 r.

• Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury.

• Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od odbioru końcowego.

• Zabezpieczenie należytego wykonania: do 1 mln zł netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.