Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 50_Podpisanie umowy w sprawie sprzedaży nieruchomości

06 wrzesień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w związku ze spełnieniem się warunków określonych w liście intencyjnym dotyczącym zamiaru sprzedaży przez Spółkę nieruchomości położonej przy ul. Krakowiaków 91/101 (Raport bieżący 22/2019), w dniu 6 września 2019 r. została zawarta umowa sprzedaży z firmą z branży centrów danych. W wyniku umowy Spółka pozyska 44,97 mln zł netto. Decyzja o sprzedaży tej niestrategicznej nieruchomości miała na celu zwiększenie płynności Spółki oraz zmniejszenie zobowiązań wobec wierzycieli.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.