Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 5 Podpisanie Aneksów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A.

25 luty 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A. ("Acciona" podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu):

• Aneks nr XVII do Umowy pożyczki z 27 maja 2013 r. (Raport bieżący 29/2013) z Acciona. Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 13,49 mln EUR (obejmującej kwotę główną oraz skapitalizowane odsetki, co stanowi równowartość 60,92 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 25 lutego 2021 r. w wysokości 1 EUR = 4,5143 PLN) powiększoną o odsetki do dnia 1 maja 2022 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.

• Aneks nr VIII do Umowy pożyczki z 5 grudnia 2012 (Raport bieżący 53/2012) z Acciona. Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 14,71 mln EUR (obejmującej kwotę główną oraz skapitalizowane odsetki, co stanowi równowartość 66,43 mln PLN) powiększoną o odsetki do dnia 1 maja 2022 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.