Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 49_Zawarcie umowy na budowę budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

03 wrzesień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 3 września Spółka zawarła umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie na wykonanie zadania pn. "Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie KC – zp. 272 – 400/19".

Główne postanowienia umowy:
• Wartość umowy: 36,29 mln zł brutto.
• Termin realizacji: 19 miesięcy.
• Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury.
• Maksymalny okres gwarancji wynosi: 5 lat. 
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 4% wartości umowy - gwarancja bankowa. 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne