Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 48_Informacja w sprawie podpisania Aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

04 listopad 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 listopada 2020 r. Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów Aneksu nr 19 ("Aneks") z dnia 29 października 2020 r. do Umowy na linię gwarancyjną z Credit Agricole Bank Polska z dnia 14 grudnia 2015 r. ("Umowa").


W ramach Aneksu do Umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

• wartość maksymalnej dostępnej linii została określona na 60,00 mln zł,

• przedłużono okres obowiązywania umowy do 30.06.2021 r.,

• w ramach linii mogą być udzielane gwarancje przetargowe, zwrotu zaliczek, dobrego wykonania, usunięcia wad i usterek, płatności.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.