Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 48_Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

29 sierpień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2019 roku byli:

1. Acciona Construcción S.A. z siedzibą w Madrycie, posiadająca 11.852.870 akcji uprawniających do 11.852.870 głosów, stanowiących 75,93% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 59,26% w ogólnej liczbie głosów.

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" posiadający 3.745.151 akcji uprawniających do 3.745.151 głosów, stanowiących 23,99% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 18,73% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 623).