Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 46_Zawarcie Aneksu do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe

22 październik 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2020 r. Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów Aneksu nr 5 zawartego z datą 24 września 2020 r. („Aneks”) do umowy generalnej o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych z 18 sierpnia 2017 r., z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Raport bieżący 45/2017).
Przedmiotem aneksu jest wydłużenie maksymalnego limitu kwotowego wynoszącego 10 mln PLN udzielonego Spółce od dnia 8 października 2020 r. do 7 października 2021 r.