Raport 45_Zawarcie umowy z TAURON Wytwarzanie S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 września 2018 r. Spółka podpisała umowę z TAURON Wytwarzanie S.A. ("Zamawiający") z siedzibą w Jaworznie, na realizację zadania pn.: „Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”.

Wartość umowy: 66,08 mln PLN brutto.

Termin realizacji: 15 m-cy od momentu podpisania kontraktu.

Termin płatności: w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Spółkę faktury.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące - Okres Podstawowy, oraz 60 miesięcy - Okres Wydłużony.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć