Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 45_Zawarcie umowy nabycia nieruchomości

12 październik 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 października 2020 r., Spółka zawarła umowę, na podstawie której nabyła nieruchomość o powierzchni 30.851 m2, położoną w miejscowości Urzut za ceną 5 milionów PLN (netto). Nabywana nieruchomość będzie przeznaczona na bazę techniczną Spółki.