Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 44_Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

01 październik 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 października 2020 r. Spółka zawarła z Acciona Construcción S.A. ("Acciona" podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu) Aneks nr XII do Umowy pożyczki z 27 maja 2013 r. z Acciona (Raport bieżący 29/2013). Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 13,26 mln EUR (obejmującej kwotę główną oraz skapitalizowane odsetki, co stanowi równowartość 59,89 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 1 października 2020 r. w wysokości 1 EUR = 4,5153 PLN) powiększoną o odsetki do dnia 31 października 2020 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie..