Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 43_Zawarcie umowy na przebudowę dworca kolejowego Gdańsk Główny

27 sierpień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 27 sierpnia 2019 r. Spółka zawarła z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. (PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny".

Główne postanowienia umowy:
• Wartość umowy: 99,6 mln zł brutto.
• Termin realizacji: 118 tygodni.
• Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat. 
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne