Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 42_Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

27 sierpień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, iż w dniu 26 sierpnia otrzymał od Acciona Construcción SA zawiadomienie o transakcjach na akcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("rozporządzenie MAR"), o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego raportu.