Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 38_Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

31 lipiec 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. Spółka zawarła z Acciona Construcción S.A. ("Acciona" podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu) Aneks nr X do Umowy pożyczki z 27 maja 2013 r. z Acciona (Raport bieżący 29/2013). Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 13,17 mln EUR (obejmującej kwotę główną oraz skapitalizowane odsetki, co stanowi równowartość 58,08 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 30 lipca 2020 r. w wysokości 1 EUR = 4,4090 PLN) powiększoną o odsetki do dnia 31 sierpnia 2020 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.