Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 37_Zawiadomienie Acciona Construcción S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Mostostal Warszawa S.A.

12 sierpień 2019

Zarząd Spółki Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie, sporządzone przez Acciona Construcción S.A. (Sociedad Unipersonal) z siedzibą w Madycie, Hiszpania adres: Avda. Europa 18. Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madryt), Hiszpania, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, tekst jednolity). W załączeniu zawiadomienie Acciona Construcción S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Mostostal Warszawa S.A..

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych