Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 37_Zmiany w Zarządzie Mostostal Warszawa S.A.

30 lipiec 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. Pan Alvaro Javier de Rojas Rodríguez złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 31 lipca 2020  r.
Pan Alvaro Javier de Rojas Rodríguez poinformował, że rezygnację złożył w związku z objęciem nowego stanowiska w ramach Grupy Kapitałowej Acciona.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. powołała w skład zarządu VIII kadencji Pana Carlosa Enrique Resino Ruiz, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki wchodzi w życie z  dniem 1 sierpnia 2020 r. Poniżej życiorys nowo powołanego Członka Zarządu:
Wykształcenie 
Pan Carlos Enrique Resino Ruiz w 1985 r. ukończył Uniwersytet Complutense w Madrycie uzyskując tytuł magistra Ekonomii i Zarządzania. W roku 2000 ukończył IESE Business School Universytetu Navarra, zaś w roku 2009 Escuela de Organización Industrial (Podyplomowa Szkoła Przygotowania Inżynierskiego).
Doświadczenie zawodowe.
Pan Carlos Enrique Resino Ruiz w latach 1993 - 1995 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Acciona na projekcie Impregilo – Torno – Al. Wahda Power w Maroku.
W latach 1995 - 1997 był Regionalnym Dyrektorem Finansowym Acciona w Maroku.
W latach 2000 - 2010 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Obszarze Centrum i Obszarze Budownictwa Inżynierskiego w Acciona Infraestructuras.
Od maja 2010 r. do lutego 2013 r. pracował na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Acciona Ingeniería SA.
W okresie od  marca 2013 r. do czerwca 2014 r. był związany z Mostostalem Warszawa S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Kontrolingu.
Od 26 czerwca 2014 r. do 31  września 2016 r.  był  Członkiem Zarządu ds. Finansowych Mostostal Warszawa S.A. Ponadto pełnił również funkcję Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek zależnych  Mostostal Warszawa S.A.: AMK Kraków SA, Mostostal Płock S.A., Mostostal Kielce S.A.
Od 1 października 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Finansowego w Acciona Infraestructuras Middle East, gdzie zarządzał finansami Acciona na Bliskim Wschodzie uczestnicząc w kluczowych projektach realizowanych przez Acciona Construcción (Dubai Metro 2020), Acciona Industrial (Instalacja fotowoltaiczna Dewa III 800 MW - Dubaj) i Acciona Agua (zakład odsalania wody SWRO Jebel Ali w Dubaju, zakłady odsalania wody SWRO Al Khobar I, II i Shuqaiq w Arabii Saudyjskiej, zakład odsalania wody UHP SWRO Umm Al Houl w Katarze).
Według oświadczenia Pan Carlos Enrique Resino Ruiz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W rezultacie powyższych zmian w skład Zarządu Spółki VIII kadencji wchodzą:
Miguel Angel Heras Llorente - Prezes Zarządu
Jorge Calabuig Ferre – Wiceprezes Zarządu
Jacek Szymanek - Członek Zarządu
Carlos Enrique Resino Ruiz - Członek Zarządu
Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4 i 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.