Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 36_Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A.

22 lipiec 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 lipca 2020 r. byli:
1. Acciona Construcción S.A. z siedzibą w Madrycie, posiadająca 12.426.388 akcji uprawniających do 12.426.388 głosów, stanowiących 76,45% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 62,13% w ogólnej liczbie głosów.
2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" posiadający 3.827.000 akcji uprawniających do 3.827.000 głosów, stanowiących 23,55% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 19,14% w ogólnej liczbie głosów.