Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 35/2021 Szacunkowe wyniki za III kwartał 2021 r.

08 październik 2021

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za 3 kwartały 2021 r.:

Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco od początku roku):
- przychody ze sprzedaży: 884 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 80 mln PLN,
- zysk netto: 18 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej: 11 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 7 mln PLN).

Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco od początku roku): 
- przychody ze sprzedaży: 647 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 45 mln PLN,
- zysk netto: 7 mln PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za III kwartał 2021 r.