Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 33_Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, Odcinek II

09 lipiec 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 9 lipca 2020  r. Spółka zawarła z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na realizację zadania pn.:  „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”.
Wartość umowy: 635,06  mln PLN brutto.
Termin realizacji: 45 miesięcy; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej.