Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 32/2021 Zawarcie aneksu do umowy na budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko

18 sierpień 2021

Zarząd Mostostal Warszawa SA  ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2021 r. Spółka jako członek konsorcjum, w skład którego wchodzą: Trakcja S.A.(„Lider”), Mostostal Warszawa SA („Partner”) oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. („Partner”) podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie („Zamawiający”) Aneks nr 3 do Umowy na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. Państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16)”. O Umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym 37/2018.

Przedmiotem Aneksu jest rozszerzenie prac obejmujące wymianę gruntu w związku z odmiennymi warunkami gruntowymi niż przewidziane w projekcie. Zgodnie z aneksem Zamawiający zapłaci Konsorcjum przysługujące dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ok. 23,12 mln PLN  (netto). Rzeczywista wysokość wynagrodzenia zostanie potwierdzona obmiarowo tj. poprzez potwierdzenie przez Zamawiającego wykonanych robót i może nieznacznie odbiegać od wartości przewidzianej w Aneksie.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie