Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 3/2024 - Zawarcie umowy na realizację budowy budynków mieszkalnych - Portowo Poznań

27 marca 2024

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 27 marca 2024 r. zarwała z Vastint Poland Sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") Umowę w sprawie realizacji budowy budynków mieszkalnych Portowo Poznań o łącznej wartości 48.852.307,00 euro (210.812.260,40 PLN wg. kurs NBP publikowanego w dniu 27.03.2024, 1 euro = 4,3153 PLN) netto.

Umowa na wykonanie zamówienia pn. Budowa budynków mieszkalnych Portowo Poznań:

- Wartość Umowy: 48,85 mln EUR netto,

- Termin realizacji: do 30.09.2026 r.,

- Termin płatności: 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,

- Okres gwarancji: 63 miesiące od ukończenia budowy,

- Zabezpieczenie należytego wykonania: 4 mln EUR na okres realizacji, 2 mln EUR na okres gwarancji (63 miesiące) brutto wniesione w formie gwarancji bankowej.

 

W ocenie Zarządu powyższa Umowa, ze względu na jej znaczną wartość, może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.