Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 3/2023 - Porozumienie między Mostostal Warszawa S.A. a. w sprawie rozwiązania umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo – handlowym w Poznaniu

27 stycznia 2023

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2023 r. Spółka zawarła z Vantage Development S.A („Zamawiający”) porozumienie („Porozumienie”)   rozwiązujące  umowę z 24 listopada 2021 r. (Raport 37/2021) zmodyfikowaną aneksem nr 1 z dnia 31 stycznia 2022 r. dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo – handlowym i wewnętrznej instalacji gazowej w tym budynku przy ulicy Zofii Nałkowskiej 18 / Św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz przebudowę zjazdu z ulicy Nałkowskiej” („Inwestycja”).
Porozumienie  zawarte zostało w wyniku utraty rentowności planowanej Inwestycji dla Zamawiającego w konsekwencji wzrostu kosztów spowodowanych wojną na Ukrainie w połączeniu z wysoką inflacją.
Wartość kontraktu na podstawie umowy wynosiła 86,85 mln PLN netto zaś zaawansowanie robót na dzień zawarcia porozumienia wynosiło około 1,37%.