Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 29/2021 Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.

22 lipiec 2021

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.:

Skonsolidowane dane finansowe:
- przychody ze sprzedaży: 558 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 54 mln PLN,
- zysk netto: 18 mln PLN.

Jednostkowe dane finansowe: 
- przychody ze sprzedaży: 393 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 31 mln PLN,
- zysk netto: 6 mln PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe będą przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od  danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2021 r.