Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 28_Podpisanie aneksu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego

22 maj 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. Spółka zawarła z "Ronson Development Partner 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Panoramika" Spółka komandytowa ("Inwestor") aneks nr 2 do Umowy o roboty budowlane z dnia 8.11.2017 r. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "L3" w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego (Raport 68/2017), rozszerzającego umowę o Etap 6 pn. "PANORAMIKA 6 – zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną – budynek L5" w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego na działce o nr 50/14 oraz przebudową układu drogowego na działce o nr 50/2 dr, z obrębu 2038 Pogodno.
• Wartość aneksu: 16,70 mln PLN netto.
• Termin realizacji: 20 mc od rozpoczęcia robót budowlanych.
• Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy netto w formie gwarancji bankowej.