Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 27_Umowa AMK Kraków S.A., podmiotu zależnego Mostostal Warszawa S.A., z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

21 maj 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. AMK Kraków S.A. („Wykonawca”) – podmiot zależny Spółki (100% udziału w kapitale zakładowym Wykonawcy) podpisał umowę z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w sprawie realizacji zadania „Zabudowa linii do produkcji dwu tonowych bloków czystego cynku i stopów cynku z aluminium” na Wydziale Pieca Szybowego na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna.
• Wartość netto umowy: 24,95 mln zł.
• Termin realizacji przedmiotu Umowy: 04.10.2021 r.
• Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury.
• Okres gwarancji wynosi: 5 lat dla branży budowlanej i infrastruktury; 2 lata dla instalacji i urządzeń.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.