Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 22_Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

04 maj 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 maja 2020 r. Spółka zawarła z Acciona Construcción S.A. („Acciona” podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu) aneks do umowy pożyczki:

Aneks nr VII zawarty z datą obowiązywania od 29 kwietnia 2020 r. do Umowy pożyczki z 27 maja 2013 r. z Acciona (Raport bieżący 29/2013). Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie głównej w wysokości 11,67 mln EUR (co stanowi równowartość 53,02 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 29 kwietnia 2020 r. w wysokości 1 EUR = 4,5432 PLN) powiększoną o odsetki do dnia 31 maja 2020 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.