Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 20_Podpisanie Aneksów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A.

07 kwiecień 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. Spółka zarwała z Acciona Construcción S.A. („Acciona” podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu) aneksy do umów pożyczek:

1. Aneks nr VII zawarty z datą obowiązywania od 31 marca 2020 r. do Umowy pożyczki z 5 grudnia 2012 r. (Raport bieżący 53/2012) z Acciona. Na podstawie Umowy Acciona udziela Spółce pożyczkę w kwocie głównej w wysokości 13,48 mln EUR (co stanowi równowartość 61,34 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 31 marca 2020 r. w wysokości 1 EUR = 4,5523 PLN) powiększoną o odsetki.

2. Aneks nr IX  zawarty z datą obowiązywania 31 marca 2020 r. do Umowy pożyczki z 24 listopada 2011 r. (Raport bieżący 57/2011) z Acciona. Na podstawie Umowy Acciona udziela Spółce pożyczkę w kwocie głównej w wysokości  14,40 mln EUR (co stanowi równowartość 65,55 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 31 marca 2020 r. w wysokości 1 EUR = 4,5523 PLN) powiększoną o odsetki.

Na podstawie powyższych Aneksów pożyczki zostaną zwrócone do dnia 1 kwietnia 2021 r. Pożyczki mogą zostać spłacone również w krótszym okresie.