Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 20/2023 - Szacunkowe wyniki za III kwartały 2023 r.

26 października 2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za trzy kwartały 2023 rok:

 

Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za trzy kwartały 2023 roku):

- przychody ze sprzedaży: 1.224 mln PLN,

- zysk brutto ze sprzedaży: 65 mln PLN,

- zysk netto: 7 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej:
7 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 0 mln PLN).

 

Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za trzy kwartały 2023 roku):

- przychody ze sprzedaży: 988 mln PLN,

- zysk brutto ze sprzedaży: 43 mln PLN,

- zysk netto: 2 mln PLN.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za trzy kwartały 2023 roku.