Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 2 Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

11 styczeń 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów Aneksu nr XV do Umowy pożyczki z 27 maja 2013 r. (Raport bieżący 29/2013) z Acciona Construcción S.A. ("Acciona" podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu) zawartego z datą 31 grudnia 2020 r. Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 13,40 mln EUR (obejmującej kwotę główną oraz skapitalizowane odsetki, co stanowi równowartość 60,75 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 11 stycznia 2021 r. w wysokości 1 EUR = 4,5325 PLN) powiększoną o odsetki do dnia 31 stycznia 2021 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.