Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 19/2021 Zawarcie umowy na „dostawę, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego w Synthos Dwory 7 Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”

09 czerwiec 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 9 czerwca 2021 r. zawarła z  Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn. "Dostawa, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego w Synthos Dwory 7 Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”. 

Główne postanowienia umowy:
• Wartość umowy: umowa dwu walutowa obejmująca 315,01 mln PLN (brutto) oraz 6,77 mln EUR (brutto)
• Termin realizacji: 30 miesięcy od podpisania umowy. 
• Termin płatności: 30 dni.
• Okresy gwarancji: „podstawowy okres gwarancji” wynosi 24 miesiące z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne bloku kotła oraz turbozespołu gazowego; „rozszerzony okres gwarancji” wynosi 60 miesięcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne m.in. konstrukcji budowlanych, fundamentów, wykładzin chemoodpornych, zabezpieczeń antykorozyjnych, żaroodpornych i ognioodpornych, izolacji termicznej i akustycznej oraz innych elementów. 
• Zabezpieczenie należytego wykonania: w formie gwarancji bankowej, 10% wartości kontraktu netto.