Raport nr 17_Powołanie Członka Zarządu Spółki

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 r. powołała w skład zarządu VIII kadencji pana Radosława Antoniego Groneta, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu:

 

Radosław Gronet urodził się w 1965 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Illinois w Chicago. W 1997 roku uzyskał tytuł radcy prawnego.

 

Radosław Gronet od 1991 roku pracował w kancelariach prawnych w USA i w Polsce. Następnie, od 1996 roku jako prawnik wewnętrzny pracował w PepsiCo, gdzie odpowiadał za całokształt spraw prawnych najpierw w Polsce we wszystkich obszarach działalności grupy PepsiCo, a potem w Europie Centralnej, Wschodniej, Południowej i na Bliskim Wschodzie. W latach 2012 - 2015 pracował jako partner w warszawskim biurze kancelarii Dewey LeBoeuf, później funkcjonującej jako Greenberg Traurig. W tym okresie przeprowadził szereg transakcji nabywania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, m. in. w sektorze budowlanym, gdzie był odpowiedzialny za prowadzone w ramach restrukturyzacji postępowania sądowe dotyczące budowy dróg i autostrad oraz innych publicznych projektów. Od 2015 do 2017 roku pracował w Globe Trade Center SA, firmie będącej deweloperem nieruchomości w Polsce na stanowisku Dyrektora Biura Prawnego (General Counsel). Od sierpnia 2017 rok jest związany z Mostostalem Warszawa gdzie pełnił funkcję Dyrektora Obszaru Organizacyjno-Prawnego i prokurenta spółki.

 

Radosław Gronet zasiada też w Zarządzie spółki celowej Mostostal Power Development.

Według oświadczenia Radosław Gronet nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

W rezultacie powyższych zmian w skład Zarządu Spółki VIII kadencji wchodzą:

  1. Andrzej Goławski - Prezes Zarządu
  2. Jorge Calabuig Ferre – Członek Zarządu
  3. Jacek Szymanek - Członek Zarządu
  4. Alvaro Javier de Rojas Rodriguez - Członek Zarządu
  5. Radosław Gronet – Członek Zarządu

Wróć