Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 16/2022 Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

16 wrzesień 2022

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów Aneksu nr XIX zawartego z dniem 15 września 2022 r. do Umowy pożyczki z 27 maja 2013 r. (Raport bieżący 29/2013) z Acciona Construcción S.A. ("Acciona" podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu). Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 13,49 mln EUR (co stanowi równowartość 63,65 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 15 września 2022 r. w wysokości 1 EUR = 4,7164 PLN) do dnia 15 lipca 2023 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.