Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 16_Umowa AMK Kraków, podmiotu zależnego Mostostal Warszawa S.A., z CIECH Soda Polska S.A.

13 marzec 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 marca 2020 r. Spółka została powiadomiona o zawarciu przez AMK Kraków S.A. („Wykonawca”) – podmiot zależny Spółki (100% udziału w kapitale zakładowym Wykonawcy) – umowy z CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu w sprawie realizacji zadania „Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin metodą półsuchą NID kotłów CKTI nr 1, 2 i 3 w Elektrociepłowni Janikowo”.

• Wartość netto umowy – 15.89 milionów PLN (netto).

• Termin realizacji przedmiotu Umowy – 30.09.2020 r.

• Termin płatności: 30 dni od daty prawidłowego doręczenia faktury.

• Okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy.

• Kary umowne limitowane do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.