Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 15/2023 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostalu Warszawa S.A.

05 czerwca 2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. informuje, że Akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2023 r. byli:

 

1. Acciona Construcción S.A. z siedzibą w Madrycie, posiadająca 12.426.388 akcji uprawniających do 12.426.388 głosów, stanowiących 75,65% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 62,13% w ogólnej liczbie głosów.

 

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" posiadający 3.827.053 akcji uprawniających do 3.827.053 głosów, stanowiących 23,30% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 19,14% w ogólnej liczbie głosów.