Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 14_Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości

09 marzec 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że 9 marca 2020 r. Spółka podpisała list intencyjny z osobami fizycznymi w sprawie nabycia nieruchomości o powierzchni  ok. 5 ha położonej  na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na bazę sprzętową.
Warunkami zawarcia umowy jest przeprowadzenie procesu due-diligence oraz uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.
Wartość transakcji wyniesie 8,15 mln zł.
O zawarciu umowy Spółka poinformuje niezwłocznie raportem bieżącym.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.