Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 13_Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno

06 marzec 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących 56/2019, 60/2019, 64/2019, 5/2020, 6/2020 i 9/2020 informuje, że 6 marca 2020 r. Spółka powzięła następujące informacje dotyczące umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW ("Blok") na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („Umowa”):

1. Rafako S.A. („Rafako” lub „Lider”) będące liderem konsorcjum (99,99% udziału w konsorcjum), w którym Spółka jest partnerem (0,01% udziału w konsorcjum) („Konsorcjum”) przekazało Spółce informację o tym, że Rafako w porozumieniu z Zamawiającym podjęło niezwłocznie prace nad jak najszybszym przygotowaniem Bloku do ponownego uruchomienia.

2. Zgodnie z przekazanymi Przez Lidera informacjami przeprowadzona analiza wspólnej komisji ds. ustalenia skutków zdarzenia, składającej się z przedstawicieli Zamawiającego, Lidera i E003B7 sp. z o.o. („SPV”), pozwoliła na ustalenie zasad usuwania tych skutków oraz ustalenie zaktualizowanego harmonogramu, według którego oddanie Bloku do eksploatacji powinno nastąpić w terminie do 31 lipca 2020 r.