Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 13/2023 - Szacunkowe wyniki za I kwartał 2023 r.

10 maja 2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I kwartał 2023 r.:

Skonsolidowane dane finansowe:
- przychody ze sprzedaży: 314 mln PLN, 
- zysk brutto ze sprzedaży: 19 mln PLN,
- zysk netto: 0,3 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej: 0,7 mln PLN oraz strata netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym: 0,4 mln PLN).

Jednostkowe dane finansowe: 
- przychody ze sprzedaży: 251 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 14 mln PLN,
- zysk netto: 0,2 mln PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za I kwartał 2023 r.