Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 10_Powiadomienie o zawieszeniu realizacji robót przy Elektrowni Ostrołęka C.

17 luty 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A ("Spółka") zawiadamia o otrzymaniu od GE Power Sp. z o.o. ("GE Power") informacji o zawieszeniu robót nad realizacją zadania podwykonawczego pn.: "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V02, V20, V32 i V33" (Raport 35/2019).
Zgodnie informacjami przekazanymi Spółce w najbliższych dniach GE Power oraz zamawiający – Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. - spotkają się celem ustalenia szczegółów zawieszenia prac.
Spółka została poproszona o przedstawienie stanu zawansowania prac dotychczas zrealizowanych oraz związanych z nimi kosztów oraz informacje na temat jakie prace powinny zostać dokończone ze względów technicznych/technologicznych wraz z ich kosztami.
Spółka o etapach i czynnościach związanych z umową będzie informować w kolejnych raportach bieżących.