Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 7 – zawarcie porozumienia z ELEKTRIM-MEGADEX

06 luty 2006

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. niniejszym informuje, że w sporze toczonym za pośrednictwem ELEKTRIM-MEGADEX S.A. ze Stahlbau Plauen GmbH o zapłatę za roboty wykonane na kontrakcie CargoLifter Werfthalle Brand (zrealizowanym w Niemczech w 2000 r.) zawarta została ugoda, mocą której na podstawie zawartego z ELEKTRIM-MEGADEX S.A. porozumienia (datowanego na 16 stycznia 2006 r.) Emitent otrzyma kwotę 1,23 mln zł.

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak - Prokurent