Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 15 - akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZA

28 luty 2006

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 28 lutego 2006 r., była:

- ACCIONA S.A. z siedzibą w Madrycie posiadająca 4.900.000 akcji uprawniających do 4.900.000 głosów na NWZA.

Podpisy:

Włodzimierz Woźniakowski - Członek Zarządu, Henryk Kacprzak – Prokurent