Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zmiany w akcjonariacie Mostostalu Warszawa

06 października 2016