Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Grupa Mostostal Warszawa wypracowuje zysk i poprawia płynność

10 marca 2016