Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Postanowienie sądu dla Mostostal Warszawa S.A. w sprawie kontraktu na budowę Autostrady A2

22 grudnia 2016

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Mostostal Warszawa S.A. w sprawie niesłusznie naliczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA, Zamawiający) kar umownych w związku z kontraktem na budowę Autostrady A2, potrąconych z wynagrodzenia przysługującego Konsorcjum. Sąd zasądził wypłacenie na rzecz Konsorcjum, którego uczestnikiem był Mostostal Warszawa S.A. kwoty 29,12 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i skapitalizowane odsetki liczone do dnia 20 maja 2013 r. wraz z odsetkami za opóźnienie w kwocie ponad 10 mln zł według stanu na dzień 22 grudnia 2016 roku.

W dniu 20 grudnia br. sąd pierwszej instancji wydał pozytywny wyrok dla Konsorcjum firm Mostostal Warszawa, Acciona Infraestructuras i Polimex-Mostostal (Wykonawca).

Sąd uwzględnił żądanie Konsorcjum w całości, z czego na rzecz Mostostal Warszawa S.A. kwoty 13,69 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz około 6,16 mln zł

z tytułu odsetek za opóźnienie według stanu na dzień 22 grudnia 2016 roku. Sąd zasądził także każdemu z powodów od GDDKiA po około 50 tyś zł z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Proces dotyczył niesłusznie naliczonych przez GDDKiA kar umownych za nieuwzględnienie przez Wykonawcę uwag Inżyniera Kontraktu do harmonogramu robót wykonywanych w ramach umowy na zaprojektowanie i budowę Autostrady A2 Stryków – Konotopa, odc. B.

W ustnym uzasadnieniu wyroku, sąd wskazał, że całość robót budowlanych została wykonana przez Wykonawcę w terminie, w bardzo dobrej jakości, a Zamawiający nie poniósł żadnej szkody w związku z brakiem uwzględnienia uwag Inżyniera do harmonogramów.

Wyrok jest nieprawomocny.