Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowe gwarancje dla Grupy Mostostal Warszawa!

23 lipca 2015

Grupa Mostostal Warszawa podpisała umowę na uruchomienie nowej linii gwarancyjnej o wartości 8 milionów euro na obsługę kontraktów budowlanych.

15 lipca bieżącego roku Grupa Mostostal Warszawa podpisała z Millennium Insurance umowę na nową linię gwarancyjną o wartości 8 milionów euro (33,6 milionów PLN) na obsługę kontraktów budowlanych. Nowa linia gwarancyjna może być wykorzystywana na każdym kontrakcie budowlanym, począwszy od gwarancji przetargowych po gwarancje należytego wykonania umowy (performance bond).


Według Carlosa Resino Ruiz, Członka Zarządu ds. Finansowych Mostostalu Warszawa, podpisanie tej umowy stanowi przejaw zaufania, jakim rynek europejski darzy Mostostal Warszawa w okresie, w którym firma umacnia się jako jedna z czołowych firm budowlanych w Polsce. Od początku stycznia 2015 roku Grupa podpisała linie gwarancyjne o łącznej wartości 93 milionów złotych, co pozwala zwiększyć aktywność w ubieganiu się o nowe kontrakty. 

- Kolejne miesiące będą kontynuacją dobrych wyników za 1-szy kwartał, utrzymujemy pozytywną tendencję i wypełniamy założony plan działania. Poza rentownością, kładziemy nacisk na redukcję zadłużenia w całej Grupie. W pierwszym kwartale środki pieniężne Grupy przewyższały zadłużenie finansowe. Należy podkreślić, że środki pieniężne generowane są głównie z działalności operacyjnej Grupy – dodał Carlos Resino Ruiz.