Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zwiększa limit na gwarancje ubezpieczeniowe

11 maja 2016

W dniu 06 maja 2016 roku Mostostal Warszawa S.A. podpisał z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. aneks do Umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego, zwiększający do 50 mln zł dotychczasowy limit. W ramach tego limitu Mostostal Warszawa SA może uzyskiwać wszelkiego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe.