Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa podpisał nową umowę na linię gwarancyjną z Credit Agricole Bank Polska

17 grudnia 2015

W dniu 14 grudnia 2015 r. Mostostal Warszawa i Credit Agricole Bank Polska podpisały umowę na nową linię gwarancyjną na kontrakty budowlane o wartości 40 mln PLN.

Linia ta zapewni Spółce udzielanie gwarancji przetargowych, należytego wykonania umowy, rękojmi oraz zwrotu zaliczki z terminem ważności do 7 lat w związku z nowymi kontraktami, które zostaną pozyskane w najbliższych miesiącach.

- W roku obrotowym 2015 firma Mostostal Warszawa podpisała umowy na nowe linie gwarancyjne i rozszerzyła istniejące na kwotę 178 mln PLN, co umożliwia nam aktywne wykorzystywanie szans biznesowych, które pojawią się w ciągu najbliższych miesięcy. Przed końcem roku mamy nadzieję na dalsze zwiększenie zdolności kredytowej Grupy - powiedział Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mostostal Warszawa.

Wskazał także dobre wyniki wszystkich spółek tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa (Mostostal Kielce, Mostostal Płock, Mostostal Power Development i AMK Kraków) ogłoszone w trzecim kwartale 2015 r., które osiągnęły 24,8 mln PLN EBT (zysk przed opodatkowaniem), oraz podkreślił pozytywne perspektywy w kontekście zamknięcia roku 2015, zgodnie z którymi Mostostal Warszawa umacnia swoją pozycję jednego z liderów polskiego rynku budowlanego. Nowa umowa potwierdza zaufanie jakim sektor bankowy darzy Spółkę.