Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa na solidnym plusie w I półroczu 2016 r.

29 sierpnia 2016