Modernizacja elektrowni szczytowo-pompowej w Porąbce Żar

Wartość kontraktu: 1.126,61 mln PLN brutto
Termin realizacji: 66 miesięcy

Kontrakt z PGE Energia Odnawialna obejmuje modernizację części technologicznej oraz wymianę czterech turbin pompowych i generatorów o mocy 125 MW. Wkład Mostostalu Warszawa w realizację tego zadania jest niezwykle istotny, ponieważ modernizacja tego kluczowego dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego obiektu przyspieszy transformację energetyczną w Polsce oraz przedłuży okres eksploatacji elektrowni wodnej o kilka dekad.

Modernizacja części technologicznej elektrowni obejmuje modernizację układów zasilania, układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, konstrukcji betonowych obudów silnikoprądnicy, sztolni ewakuacyjnej, układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Kontrakt obejmuje wytworzenie i dostarczenie na miejsce nowych urządzeń, jak również systemów wzbudzania i sterowania.  Proces montażu i uruchomienia czterech nowych bloków będzie nadzorowany przez zespół specjalistów. W ramach zadania wymienione zostaną pierścienie rozporowe oraz łopatki na nowe, zaprojektowane specjalnie dla elektrowni szczytowo-pompowej w Porąbce Żar.

Należąca do PGE Energia Odnawialna, ESP Porąbka-Żar, jest drugą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompową w Polsce o mocy 500 MW. Odgrywa znaczącą rolę w polskiej energetyce oraz świadczy ważne usługi systemowe dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Rozpoczęcie eksploatacji czterech bloków nastąpi na początku 2028 roku.

Zadanie realizuje konsorcjum Mostostalu Warszawa i General Electric.

Szczegóły umowy:

  • Wynagrodzenie umowne: 1.126,61 mln PLN brutto;
  • Termin realizacji: 66 miesięcy;
  • Terminy płatności faktur: 30 dni;
  • Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi:
    a) dla poszczególnych Hydrozespołów – 48 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Hydrozespołu;
    b) dla pozostałej części Przedmiotu Umowy – 24 miesiące od dnia przekazania do eksploatacji danej części Przedmiotu Umowy;
  • Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 148 ust. 1 Ustawy PZP Zabezpieczenie;
  • Gwarancja zwrotu zaliczki: 20% wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wybrane realizacje