Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

ZUS wspiera idee Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

21 października 2014

20 października 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie list intencyjny, którym zainicjowano współpracę między instytucją i beneficjentami Porozumienia w zakresie podniesienia bezpieczeństwa w grupie małych i średnich firm - podwykonawców dużych spółek budowlanych.

ZUS reprezentował prezes Zbigniew Derdziuk, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Dariusz Blocher, prezes Budimeksu pełniącego obecnie prezydencję w Porozumieniu.
Idee i działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie są spójne z realizowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadaniami z zakresu prewencji wypadkowej. Porozumienie wesprze ZUS w identyfikacji potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy oraz w dotarciu do tej grupy firm z informacją na temat „Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie liczy na wsparcie ZUS-u w tworzeniu procedur bezpiecznej pracy w sektorze budowlanym, który charakteryzuje się najwyższą wypadkowością. Porozumienie przygotowuje również programy szkoleniowe dedykowane poszczególnym grupom pracowników tej branży.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą ośmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.