Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Znów w Katowicach!

08 listopada 2011

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach powierzyła nam przebudowę drogi krajowej nr 81 Katowice – Skoczów.

Kontrakt p.n.: Przebudowa drogi krajowej nr 81 Katowice – Skoczów, związana z usunięciem skutków powodzi na odcinku w m. Wiślica od km 59+750 do km 60+200 zrealizujemy do połowy listopada przyszłego roku.
Prace o wartości ponad 33 mln zł brutto obejmą budowę odcinka o długości 879,26 m spełniającego parametry drogi klasy GP, w tym zabezpieczenie skarpy.

Droga klasy GP-2/2:
- Prędkość projektowa 70 km/h
- Liczba pasów ruchu 4
- Szerokość pasa ruchu 3,5 m
- Szerokość pasa dzielącego z kostki bet. 2,5 m,
- Szerokość opaski wewnętrznej bitumicznej 0,5 m
- Szerokość pobocza utwardzonego-bitumicznego 1,5 m,
- Szerokość pobocza gruntowego 1,25m, 1m
- Szerokość pasa dzielącego na dowiązaniu do stanu istniejącego do 4,5
- Kategoria ruchu KR-6
- Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś

Poza przebudową drogi krajowej nr 81 Mostostal Warszawa prowadzi w Katowicach obecnie kilka inwestycji. Modernizuje słynny Spodek, popularny Dom Prasy,  rozbudowuje zabytkową Filharmonię Śląską oraz buduje Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego i  instalację odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.